Masterclass
Design for Impact

DESIGN FOR IMPACT / COLLABORATION / INTERDISCIPLINAIR/ MODULAIR PROGRAMMA / DESIGN THINKING / TEAM SPIRIT / PROJECT GEBASEERD / REAL WORLD CHALLENGES / SOCIAL DESIGN / PEOPLE-PLANET-PROSPERITY-PEACE-PARTNERSHIP / SDG'S / VALUE BASED DESIGN / THEORY OF CHANGE

Design for Impact

De wereld rondom ons verandert in een rotvaart. Nieuwe technologieën brengen nieuwe mogelijkheden die voorheen ondenkbaar waren. Maar tegelijk staan we ook voor een pak uitdagingen: milieu, democratie, gelijkheid, sociaal-economische evoluties,... Wat is de impact van deze veranderende wereld op mijn rol als designer? En welke impact heb ik als designer op deze veranderende wereld? Impact, wat is dat eigenlijk? En wie ben ik als designer? Wat zijn mijn kwaliteiten en hoe kan ik daarmee ‘het verschil’ maken? In het traject ‘Design for Impact’ gaan we samen op zoek naar antwoorden op die vragen.

Future of Design

We geloven dat de designers van de toekomst bedenkers zullen zijn van duurzame oplossingen voor complexe problemen. Ze maakten de transitie van user centered design naar society centered denken en ontwerpen. Ze floreren in cross-disciplinaire teams en kunnen dergelijke teams ook zelf aansturen. Ze zijn getraind in communicatieve, (inter-)creatieve en coachende vaardigheden en hebben een sterk ontwikkelde zelfregulering.

Wat ga je leren?

 1. een houding van omdenken, kritisch denken, meta-cognitie, zelfreflectie

 2. een brede blik op de vele verschijningsvormen van ‘Design for Impact’

 3. basisprincipes van design thinking en andere methodologieën

 4. soft skills als interview skills, zelfreflectie, teamwerking, coachende vaardigheden

 5. onderzoekende attitude waarbij de eigen aannames in vraag gesteld worden

 6. nadenken over impact en meten van impact

 7. beter zicht krijgen op jouw kwaliteiten als ontwerper en je positie in het werkveld

Hoe is het programma opgebouwd?

We gaan voor een ‘learning by doing’ aanpak: workshops met experts uit het werkveld, ‘impact tours’, design sprints, projecten, stage, … 
Via gastlezingen door experten krijg je een brede blik op ‘Design for Impact’, de verschillende domeinen, de gehanteerde methodes, case studies, het werkveld, de nodige vaardigheden, enz. Aan de hand van projecten en design sprints die jij kiest uit het aanbod, oefen je in nauwe samenwerking met het werkveld bepaalde vaardigheden en verken je welke aspecten je boeiend vindt. Je krijgt zo beter zicht op wat jouw kwaliteiten als designer zijn en hoe je die kan inzetten voor een betere wereld. Je maakt ook kennis met het werkveld, de profielen die gezocht worden, je kan je eigen netwerk uitbouwen, enz..

VAST PAKKET (18 ECTS)


Februari tem juni 2021

 

 

Design for Impact (6 ECTS) 

 • Inloopweek (team dynamics, algemene introductie, eerste design thinking oefening en impact design oefening, persoonlijke leerdoelen formuleren)

 • Lezingen en Workshops: experts uit het werkveld bezorgen je een brede kijk op de vele gedaantes van ‘Design for Impact’, inspireren je met case studies en laten je kennismaken met de verschillende methodes.

 • Impact Field Trips: onderdompeling door bezoeken bureau’s, organisaties, projecten, opleidingen, …

 • Interview: één thema dat jou aanspreekt spit je zelf verder uit aan de hand van een interview met een expert. 

 • Jij als designer: wat zijn jouw kwaliteiten? Waar wil jij graag werken? Hoe kun je je best profileren? Hoe maak ik een relevant portfolio, en een sterk online cv?

Impact Project I (6 ECTS) 

 • Impact Project: je werkt op een real world challenge, met een échte klant en gecoacht vanuit het werkveld. Je kiest uit het aanbod een project naar keuze.
  Voorbeelden van projecten die volgend jaar in het aanbod zitten:

  • Via een collaboratieve co-creatieve design-sprint een energie-arme installatie bedenken en prototypen met ‘levend licht’ in het kader van het Van Eyckjaar.

  • De impact van een social start-up vergroten vanuit een verbeterde communicatie.

  • In samenwerking met organisaties uit Johannesburg ter plekke oplossingen bedenken voor lokale uitdagingen.

  • Deel uitmaken (of leiden) van een internationaal interdisciplinair onderzoeksteam van een health startup

Impact Project II (6 ECTS) 

 • Idem: je kiest een ander project uit het aanbod.

AANVULLENDE KEUZE-OPTIES


Impact keuzevakken worden zoals het vast pakket georganiseerd in het 2e semester (feb > jun 2021) / bij de andere keuze-opties zitten ook modules die in het eerste semester doorgaan.

Impact Project III (6 ECTS)

 • Je hebt de smaak te pakken en kiest nog een real world project uit het aanbod

Impact Project IV (6 ECTS)

 • Idem

 

Impact Stage (12 ECTS)

 • Stage van 8 weken bij een bedrijf of organisatie naar keuze 

International Impact Field Trip (6 ECTS)

 • In groep de organisatie en verslaggeving van een driedaagse internationale thematische studiereis verzorgen. En dan samen op reis gaan natuurlijk! 

 

Aanbod opleiding BBV / Traject 3D

(Variabele ECTS)

 • Je kan het vast pakket ook vrij aanvullen met andere vakken uit het beschikbare aanbod, zoals Storytelling, Module Video, VR, 3D, Cross Media, ...

Concreet vertaalt zich dat in het volgend programma:

planning dfi2022akopie.jpg

Voor wie?

De masterclass is multidisciplinair opgevat en is gericht op afgestudeerde designers in de brede zin van het woord.

Dit wordt de smeltkroes van LUCA.

Toelatingsvoorwaarden

DIPLOMA
Studenten met een BA of MA in:
Beeldende Vormgeving, Grafisch Ontwerp, Illustratie, Interieurvormgeving, Productdesign, Grafische en Digitale Media (Artevelde), Devine (Howest), DAE (Howest), Architectuur, Industrieel Productontwerpen (Howest), Informatiemanagement en Multimedia (Thomas More).

ASSESSMENT
Studenten worden toegelaten tot de opleiding op basis van een assessment / intakegesprek.
We polsen vooral naar 'Drive
for Impact'.

Papier!

Je vangt de studie aan via een creditcontract (geen diplomacontract dus). Je verwerft na afstuderen creditbewijzen voor de behaalde Masterclass credits