Veel gestelde vragen

Algemeen

Hoeveel kans op werk hebben afgestudeerden?


Binnen het domein van de beeldende kunsten is de opleiding Beeldende Vormgeving uniek in zijn soort. (het is de enige professionele opleiding) en scoort naar tewerkstelling het beste binnen dit domein, omdat we als doel hebben om studenten goed voor te bereiden op het werkveld. Volgens de rapporten van de VAB m.b.t. werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen vindt gemiddeld 90% van de afgestudeerden werk binnen het jaar na afstuderen. Niet opgenomen in dit cijfer van werkzoekenden zijn de studenten die als freelancer aan de slag gaan.
Moet ik kunnen tekenen?


We starten van nul. Een vooropleiding is niet vereist.
Waar komen de meeste afgestudeerden terecht?


ALLE SECTOREN DIE CREATIVITEIT OP PRIJS STELLEN!
Onze studenten zijn alomtegenwoordig in sectoren die creativiteit op prijs stellen, zoals grafische, digitale, reclame- of tekenstudio’s, uitgeverijen, audiovisuele productiehuizen, verpakkingsbedrijven… en dat met functies als webdesigner, mediaconsulent, art director, illustrator, grafische vormgever, motion designer, UX-designer, story board designer...
Een korte rondvraag bij alumni levert dit op: business designer - digital storyteller - design strategist - visual director - strategic analyst - designer - webdesigner - mediaconsulent - art director - illustrator - grafische vormgever - motion designer - UX-designer - story board designer - consultant - partner - concept artist - senior/junior advisor - creative entrepreneur - creative cowboy - content designer…
Wat is het verschil dus academisch en professioneel?


Zowel de academische en professionele bachelor bevinden zich op hetzelfde niveau (kwalificatieniveau 6). De finaliteit van beide zijn echter verschillend. De professionele opleidingen zijn vooral gericht op samenwerking en doorstroom naar het werkveld. Het curriculum omvat een aanbod van technische én softskills om op professioneel niveau meteen na afstuderen aan de slag te kunnen gaan en te slagen. We onderscheiden ons door denken én doen. Er is een nauwe samenwerking met de creatieve industrie onder de vorm van projecten, gastlectures, lezingenreeksen en verplichte stage. De professionele bachelor BBV is vooral gericht op het creatief zoeken naar een authentieke oplossing voor een concrete vraag, individueel of in teamverband. In de academische opleidingen staat vooral artistiek/individueel onderzoek en experiment centraal.
Hoeveel studenten vallen af in het eerste jaar? Hoeveel slagen er?


20 à 30% van de starten slagen niet, of stoppen tijdens het jaar. 70 à 80% slaagt dus.
Zit er toekomst in de opleiding?


Voor de creatieve sector is er altijd toekomst. Omdat goed opgeleide creatieve denkers en makers altijd oplossingen kunnen bedenken voor problemen die zich stellen in de maatschappij. Creatieve denkers en ook makers kunnen mee de wereld hervormen van morgen. Of het nu in het veld van de communicatie of bij een start-up, scale-up of groot bedrijf is, er zl altijd nood zijn aan mensen die kunnen losdenken van bestaande structuren.
Kan ik instromen? Heb ik recht op vrijstellingen?


Deze vragen zijn meestal zeer specifiek en individueel. Daarvoor verwijzen we je door naar de trajectbegeleider dirk.bogaert@luca-arts.be. Wij verwelkomen graag studenten die eerder al een BA of MA gehaald hebben in een design of kunstgerelateerde opleiding en kijken samen met jou of een verkort traject mogelijk is. Ons programma maakt het mogelijk om je in bepaalde skillsets te verdiepen (inschrijven in een Studio, 3D traject, professionele masterclasses...) en een programma op jouw maat uit te stippelen.
Heb ik fotografie?


In het eerste jaar is fotografie een onderdeel van het vak Atelier 1. Vanaf het tweede jaar kan de student dit als keuzevak kiezen.
Wat is module in semester 2 van het eerste jaar?


De module is een kans in het eerste jaar om één van de 4 studio's (reclame, still, digitale, grafische) uit te proberen. Gedurende deze periode volg je een opdracht bij de docenten van desbetreffende studio. Zo weet de student of de studio haar/hem ligt om in het tweede jaar te volgen.
Is pendelen naar Gent haalbaar?


Pendelen is zeker haalbaar. Wel rekening houden met de intensititeit van deze praktijkopleiding (veel ontwerpopdrachten). Goed gevuld programma. Tijdens 'springuren' kan student in de cafetaria of het atelier terecht.
Bestaat er een numerus clausus voor de opleiding?


Neen.
Is er een kotlijst of heeft de school huisvesting voor studenten?


LUCA School of Arts en KU Leuven Faculteit Architectuur beheren geen eigen studentenkamers in Gent. Je kan eventueel via kot@gent kamers zoeken
Moet ik een vooropleiding in de kunsten gevolgd hebben?


Neen. Wat telt is een brede interesse, een nieuwsgierige blik, een open mind en doorzettingsvermogen. In de opleiding zit momenteel een mooie mix van studenten komende uit alle opleidingen. (ASO, TSO, KSO, BSO)
Welke theorie en praktijk vakken krijgen we?


Een fijne mix van kunsthistorische vakken (kunstgeschiedenis, filosofie en ethiek,...) en vakken gericht op de ontwerppraktijk (Creatief en ondernemend, communicatie,...) Overzicht opleidingsonderdelen
Kan ik na de professionele bachelor een academische bachelor of master volgen?


Dat kan. Je volgt eerst een schakelprogramma van 1 jaar (63 stp). Na het succesvol voltooien daarvan heb je toegang tot de masteropleiding. Voor je kan starten in het schakeljaar dien je eerst de toestemming te krijgen van de assessmentcommissie. Dat gebeurt aan de hand van een portfolio.

Toelatingsproef

De toelatingsproef schrikt me af.


Niet geschoten is altijd mis. Als je de toelatingsproef al niet durft starten, dan is de eerste schooldag misschien nog beangstigender. De toelatingsproef geeft je een eerste inkijk in de opleiding en doet je nadenken en stilstaan bij je keuze.
Hoeveel kandidaten slagen er voor de toelatingsproef?


70-80% van de deelnemers slagen voor de proef.
Wat moet ik me voorstellen bij de toelatingsproef?


Je kan je vrijblijvend inschijven voor de toelatingsproef en deze nalezen. Je hoeft hier niet voor te betalen. Als de proef niet aan je beeld over de opleiding voldoet, kan je de vragen onbeantwoord laten. Schrijf je in via deze link: www.luca-arts.be/nl/beeldende-vormgeving-campus-gent-sint-lucas
Kan ik aan beide toelatingsproeven meedoen: academisch én professioneel? Word ik begeleid in mijn keuze als ik voor beide slaag ?


Ja, je kan aan beide deelnemen. Hou er wel rekening mee dat je maar 1 keer per jaar mag deelnemen aan een toelatingsproef van een bepaalde opleiding. Om nutteloos werk te besparen en ontgoocheling nadien, is het aan te raden je goed vooraf te informeren

Benodigdheden / kosten

Hoeveel kost de opleiding?


DIPLOMACONTRACT 20-21

  • studiegeld voor 60 stp is: € 947,20
  • studiegeld voor 60 stp beursstudent is €111,90
  • extra studiekost: € 200
  • studiereis: ± € 200/350 per jaar
CREDITCONTRACT 20-21
  • standaard inschrijvingsgeld € 245,20 + per opgenomen studiepunt €11,70
  • extra studiekost: € 200
Welke extra kosten komen erbij?


MATERIAALKOST afhankelijk van het uitgevoerde werk HARDWARE laptop (vanaf € 750 - afhankelijk van gekozen traject) + best ook powerbank voorzien.
Het aanschaffen van een reflexcamera wordt aangeraden (na advies van docent fotografie). Maar er zijn ook camera's bechikbaar in de uitleendienst. SOFTWARE (inbegrepen in extra studiekost) Adobe Cloud (o.a. photoshop, indesign, illustrator, after effects, premiere pro...)
Microsoft office Toegang tot e-bibliotheek Linkedin online learning tool
Heb ik een Apple-laptop nodig?


Apple laptop is geen must. Apple is als merk veel gebruikt in de ontwerpsector. Maar met een PC kan je evengoed ontwerpen! Belangrijkste is niet het merk maar de capaciteiten van het toestel. Investeer vooral in een hogere RAM en werkgeheugen
Heb ik een fototoestel nodig?


In het eerste jaar is fotografie een onderdeel van het vak Atelier. Je zal daarvoor wel een fototoestel nodig hebben. Er wordt bij aanvang van het academiejaar een lijst meegeven met geschikte toestelen in verschillende prijscategoriën. Er zijn ook fototoestellen beschikbaar via de uitleendienst.
Heb ik een printer nodig?


Er is een printlokaal met diverse toestellen op de campus. Maar een eenvoudige printer thuis (of op kot)is wel aan te raden.

Geen antwoord gevonden op je vraag?

Bedankt voor je vraag!
We antwoorden zsm mogelijk.